Encyklopedie Česko

Encyklopedie pro Českou republiku a o České republice.

Česká republika, zkráceně někdy Česko, mezinárodním názvem Czechia, je parlamentní demokratický stát ve střední Evropě s rozlohou 78 866 km2.

Základní oddělení encyklopedie

Základní informace •• DopravaEkonomikaFaunaFloraGeografieHistorieKuchyněKulturaLidé a společnostMěsta a místaOsobnostiPolitikaTelekomunikace •• firmy v ČR •• Portál vzdělání

Základní informace

Česká vlajka

Základní informace o České republice

Další informace v této sekci:
státní a další svátkyStátní úřady a instituce České republiky

Doprava

Doprava

Nejstarší zprávy o dopravě na území dnešní České republiky jsou o plavbě na Labi a Vltavě, kdy se v 6. a 7. století používala pro obchod se solí.

Informace o dopravě v Česku včetně historie dopravy.

Ekonomika

Zlaté cihly

Ekonomika

Česká republika patří mezi nejrozvinutější ekonomiky na světě. Jejím základem je průmysl a služby, zemědělství a prvovýroba jsou zastoupeny málo.

Finanční a ekonomická teorie se vztahem k Česku, stránky o podnikání, nakupování, zboží, marketingu, obchodním provozu a stránky významných firem působících v České republice.

Fauna

Fauna

Živočišstvo v Česku.

Flora

Flora

Rostlinstvo v Česku.

Geografie

Geografie

Česká republika je vnitrozemský stát ve střední Evropě sousedící společnou hranicí s Německem, Polskem, Slovenskem a Rakouskem.

Geografie obecně, reliéf, počasí a klima, vodstvo, pohoří a další informace související s krajinnou sférou České republiky.

Historie

Historie

Historie českého území a Českého státu od příchodu Slovanů v 6. století až po současnost.

Kuchyně

Kuchyně

Česká kuchyně spadá do kuchyně středoevropské a má tedy hodně společného s kuchyní rakouskou, německou i maďarskou.

Součástí jsou i recepty české kuchyně.

Kultura

Kultura

Sekce o kultuře jako souboru tvůrčích činností, tedy o divadle, filmu, hudbě, výtvarném umění apod.

Lidé a společnost

Lidé a společnost

Složení obyvatelstva ČR, statistiky narozených dětí, hustota zalidnění, kriminalita, náboženství, rodičovství a děti, české tradice a další informace týkající se lidí, společnosti a české kultury1).

Další podstránky: svátky v kalendáři (jmeniny)Vánoce

Do kategorie Lidé a společnost patří také významné české osobnosti, jejichž seznam i s podrobnostmi je na stránce Osobnosti.

Politika

Politika

Politika pochází původně z řeckého polis (město) a politiké techné (správa obce). Česká republika je unitární stát, zastupitelská demokracie a parlamentní republika s vícestranickým systémem. Výkonnou moc má prezident a vláda, v jejím čele stojí premiér.

Telekomunikace

Telekomunikace

V České republice působí několik mobilních operátorů, jeden hlavní správce pevné sítě pro telefonii a množství poskytovatelů dalších služeb - internetového připojení, kabelové a digitální televize nebo rozhlasu.

Do sekce o telekomunikacích patří také Internet a Připojení k internetu.

Města a místa

Publicistika - články - názory (Apu.cz)

O internetu a webu (Netzin.cz)

Portál vzdělání

Portál vzdělání

Zajímavé informace ze všech oborů, které se přímo netýkají České republiky, ale jsou součástí obecného rozhledu a vzdělání.

Výběr stránek: Antická mytologieAstronomieDrogyNáboženství

Firmy v ČR

Firmy v ČR

Firmy patří neodmyslitelně k ekonomice. Vytvářejí pracovní místa, ovlivňují veřejné dění, investují kapitál do svého okolí a vyrábějí produkty nebo poskytují služby uspokojující potřeby někoho jiného.

1) Ve smyslu systému činností a vzorců chování, kultura jako souboru tvůrčích činností má svou vlastní stránku Kultura